Geld, kracht, liefde en kakteven

Geld, kracht en liefde dragen dezelfde energie, dat weet je misschien al. Maar hoe ver dit doorwerkt, waarschijnlijk niet.

Geld is liefde kwam al heel vroeg op mijn pad in mijn reis als onderneemster. Het sprak me aan en tegelijkertijd voelde ik ook: dit concept is voor elke vrouw anders.

De universele frequentie van geld, liefde en kracht is gelijk. Je zou dus kunnen stellen: geld is liefde. Maar wat als liefde voor jou anders is omdat je basis niet die onvoorwaardelijke acceptatie is maar afwijzing?

Dan trek je aan vanuit een compromis omdat afwijzing een tekort van iets is en je vanuit die energie de wereld in gaat. Je geeft bijvoorbeeld meer – tijd, waarde – dan je krijgt.

Dit compromis kent haar bedding in jezelf – om welke reden ook – en spiegelt van buiten naar binnen. In het moeilijk kunnen ontvangen van (meer) geld of gemak met geld en / of liefde. Maar ook in het moeilijk kunnen vasthouden van geld en gelijk alles willen investeren. Of in je kracht die je leerde in te zetten als een beschermlaag; een Castle Cockblock in relaties & sensualiteit want hij bereikt je niet. Of de liefde die maar niet bij je lijkt te willen blijven.

Waardoor jij je misschien wel eens afvraagt: wil ik dan te veel?

Nee, dat wil je niet. Bij alles wat ik doe leer ik vrouwen om te krijgen wat ze verlangen.

Een reis die ik zelf ook maak en me bracht bij vrouwelijke cultivatie (we ‘manifesteren’ niet, dat doet het universum voor je). Het bracht me bij verlangens uit mezelf kunnen halen, me verbinden met mijn diepste waarheid en daarbij kunnen blijven, ongeacht wat mijn realiteit me liet zien. Ik bleef staan vóór het er was, tot het er was.

Niet duwend en trekken, manipulerend of willen controleren.

Ik ben niet zo’n ondernemer die binnen een jaar 1,5 ton verdiende. In 2018 liet ik loondienst gaan met niks. Geen buffer, geen partner of alimentatie / subsidies of toeslagen, wel een koophuis en kinderen, nauwelijks klanten en wel een heel sterk gevoel: ik heb dit te doen. Ik ben ook niet de vrouw die binnen een jaar na haar scheiding DE liefde had gevonden.

Ze kwamen wel; de relatie waarvan ik dacht dat het er niet voor mij was, die omzet die zo lang zo ver weg leek.

Ik ben hogere keuzes gaan maken. Of: vooruit kiezen in plaats van achteruit. Voor wat in lijn was met wat ik voor ogen had voor mij. Qua aanbod, practices, richting, groeicurve, klantreis, mijn boodschap, mijn dates, kleding etc.

Keuzes die me eerst bijna op € 0,00 brachten. Mijn bereidheid bleef groot, mijn toewijding groter.

In die tijd ervoer ik wat overgave was en hoe echt vertrouwen voelde. De crux lag in mijn innerlijk waardesysteem, in de mate waarin ik mijn overvloed van binnen kon voelen in plaats het te willen halen in de wereld om mij heen. Dat was een game-changer; eentje die ik ging voelen terwijl mijn realiteit het nog niet liet zien maar het van binnen heel rijk voelde. Tranen met tuiten.

Vanuit die energie ben ik acties gaan nemen. Keuzes gaan maken, stappen gaan zetten.

De vier pijlers die het draaide:

1. Ik kende de afwijzing. Dat is een vorm van tekort in plaats van de verlangde overvloed. Hoe kon ik zelfacceptatie toelaten? Hoe kon ik mezelf alsnog geven wat mijn meisje niet had gekregen? Zodat zij niet langer de show wilde runnen maar haar plek kon innemen in mij.

2. Een sterke intuïtie is een sterke ratio. Mijn hoofd wist het allemaal wel en kende de riedeltjes om te groeien, maar ik had een lijf wat het nog niet dragen kon. Dat was de tweede, mijn zenuwstelsel en draagkracht vergroten.

3. En de derde was de kink die ik haalde uit het niet-hebben. We stoppen dat soort gevoelens liever weg maar je kunt hier ook mee werken. Ik noem dit sensueel schaduwwerk en heb dit geïntegreerd in dit mentorschap.

4. En dan de saboteurs. Afleidingen, mezelf vastzetten in denkfouten en de patronen die daaruit voortvloeiden kunnen doorbreken.

Dit hele proces vroeg mij om heel eerlijk te zijn. Naar mezelf, over wat ik wilde voor mezelf. Ik heb dit destijds met vrijwel niemand gedeeld. Dat was vrij eenzaam maar nodig omdat ik voelde dat ik koste wat kost in die nieuwe realiteit wilde zijn. Als ik praat over ‘in de energie stappen van’ weet jij dus dat ik daar zelf ook doorheen ben gegaan. Het zijn geen lege woorden.

Tegelijkertijd leerde ik dat ik mezelf zichtbaar maakte en naar buiten trad vanuit een compromis – een verwaterde versie van wie ik echt ben – en dat is dus ook wat ik terugkreeg: net niet wat ik verlangde. Het was er en *poef* het was weer weg; een date die het toch nét niet was, een maand met een omzet van 14k gevolgd door 2 maanden heel weinig. Waardoor er vragen kwamen als: doe ik iets fout? Het antwoord kwam altijd vanuit die innerlijke kakteef en ze zei altijd: ja. (ja, hier mag je om lachen, dat doe ik zelf ook, nu wel.)

Geld, kracht en liefde kennen dezelfde energie, dat weet je nu. Dit kom je overal tegen; het beperkt zich niet tot een aspect.

De onderneemsters die nu bij me komen voor coaching verlangen meer eigen tijd, meer gemak, een aanbod in lijn met haar energie, meer intimiteit.

Dit zijn mooie thema’s om aan te werken en ze vragen altijd verdieping. Hoe spannend die afdaling naar binnen ook is. Dit werk doe je niet alleen.

Wat ik zeker weet: zolang je focus ligt op willen halen buiten jou en niet in jou, doet geld of liefde niet wat je verlangt. Omdat je het buiten jezelf zoekt. In goedkeuring en (mannelijke) validatie of in iets bedachts en niet belichaamd.

Wat ik ook weet: je kan niet alles vóór zijn.

Controle is een compromis aan jezelf. Controle is ook niet in toelating zijn voor het leven zoals ze er door je heen wil stromen. De energie van controle zit vast terwijl het vrouwelijke beweegt. Niet zomaar, niet doelloos, met kaders.

Je mag jezelf een proces gunnen EN ontvangen. Onderzoek welk nieuw verhaal jij jezelf hier mag en wil vertellen. Geen geromantiseerd verhaal over iets wat je ergens hebt gezien. Maar een verhaal wat de vrouw / godin in jou heeft voor jou. Ze praat zachter dan de stem die alles afkeurt. Ze communiceert in sensaties. In voelen. In je adem die stokt omdat je de spanning voelt. Het kippenvel. De vlinders.

Om dat te voelen mag je langzamer gaan. Vertragen.

Wat kiest liefde dan?
Wat is jouw overvloed?

Ik werk met onderneemsters die hun prijzen verhogen en weten dat hier iets onder zit wat aangekeken moet. De zakelijke uplevel. Of met onderneemsters die het hebben staan; hun bedrijf en relatie en voelen: er is meer en het mag met meer zelfbewustzijn en vrouwelijke energie. En ik werk met vrouwen die het in hun bedrijf heel goed doen en die op privé vlak iets mogen doorleven.

We komen het allemaal tegen, als onderneemster. En je kunt de EN EN hebben, dat weet ik zeker. Het bedrijf, de voldoening, het geld, de passionele liefde en ook samen de afwas doen. En niet te vergeten: als mama.

Alles wat ik deed, bracht me thuis in mijn vrouwelijk kern. Alles vroeg me om mijn vrouwelijke kracht te belichamen, de schilden te laten zakken. In zelfacceptatie te komen, mijn vrijheid te claimen.

Privé ga ik samenwonen volgend jaar. Want die man is er ondertussen al even, na 4 jaar alleen. Na aanklooien, half kiezen, afleiders, soms wat pijn, na een 1,5 jaar celibatair. Wat een lessen!

Ik vier mijn diepe intuïtie voor alle keuzes die ze me vroeg te maken. Voor de man met wie ik nu ben, voor mijn bedrijf zoals ze nu is, voor de vrouw, onderneemster en mama wie ik nu ben. Keuzes die ik voelde te moeten maken voor ik volledig begreep waarom. Iets diep in mijn wist dat ik hier ben in dit leven om alle structuren te her-modelleren en op te schudden tot in de kern.

Het kasteel wat buiten hield; dat kasteel van mevrouw: ik-kan-het-allemaal-zelf-wel. I got this. Mijn eigen onwil om te ontvangen. Het was alleen maar de bescherming van mijn eigen kwetsbaarheid, van mijn meisje wat zo naar liefde verlangde en het zocht waar het niet was. Bang voor de afwijzing. Bang dat ze er niet echt mocht zijn. Het bracht niet de veiligheid en stabiliteit waar ik naar verlangde.

De muren mochten omlaag. De kloof tussen wat ik had moeten krijgen en kreeg, verkleinde ik. Ik weet wat nodig is om te komen waar ik zijn wil. Zodat ik kon ontspannen in het ontvangen. Van het leven, liefde en ook geld. Want dat ging consistent stromen. Groeien. Vanuit een totaal ander fundament wat haar oorsprong kent in mij.

Iets waarvan ik weet dat het op veel grotere schaal gaat spelen de komende jaren.

Ik hoop dat je wat hebt aan mijn delen.

Vragen mag je me altijd stellen.
Liefs,
Maike

Geplaatst in Afstemmen, Vertrouwen, Voorleven, vrouwelijk ondernemerschap, Vrouwelijke Energie, Vrouwelijke wijsheid, Weten wat je wilt, Zelfleiderschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *